0

آیا ناخودآگاهتون جاذب پول؟

رازهای جذب پول

ناخودآگاه اکثر ایرانیها در خصوص پول طوری برنامه ریزی شده که اون رو یه چیز بد و کثیف میدونه در نتیجه پول از اکثر ایرانیها فاصله میگیره.

این ویدیو هم میتونه به شما در جذب بهتر کمک کنه: چه طور کمتر کار کنیم ولی بیشتر پول در بیاریم؟

محل نظرهای ارزشمند کاربران

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
× از من بپرس