0

چرا به اهدافت نمیرسی و چه کار کنی تا برسی؟

تا حالا شده در مورد اهداف و برنامه‌هایی که داری با کلی شوق و ذوق با دیگران صحبت کنی ولی به چیزی که تو ذهنت داشتی نرسی یا اگر هم رسیدی طی اون مدت زمان یا اون کیفیتی که انتظار داشتی نرسی؟

حتما تو هم مثلی اکثر آدم‌های دیگه آرزوها و رویاهای زیادی داشتی که هیچوقت بهشون نرسیدی.

ولی واقعا چرا؟

تو این ویدیو به سوال بالا پاسخ میدم و میگم که از این به بعد باید چه کار کنی تا خواسته‌هات رو وسط کار رها نکنی.

خوشحال میشم که تجربه و نظرت و در پایین همین صفحه بگی.

محل نظرهای ارزشمند کاربران

موج رشد