Skip to main content

با این فرمول دیگه هیچوقت نمیگید وقت ندارم!

چیکار کنیم وقت بیشتری برای انجام کارها داشته باشیم؟

زمانی که الویت بندی کنید وقت بیشتری پیدا میکنید.

مسئله اصلی ما نداشتن وقت نیست!

اکثر مردم ساعت دارن اما زمان ندارن!

کیفیت زندگی ما رو الویت زندگیمون معین میکنه!

مسئله نداشتن وقت نیست، مسئله نداشتن الویت بندی هست!

همیشه هر کاری دارید میکنید این سوال رو بپرسید:

آیا این کار من رو به هدفم نزدیک میکنه یا نه!

برای الویت بندی در کارها و انجام به موقع امور نیاز به برنامه ریزی دارید که ما برای شما دفترچه برنامه ریزی موفقیت رو تدارک دیدم و شما میتونید با خرید این دفترچه شروع کنید به ساخت زندگی جدیدتون!

شما باید کارهایی که شما رو به هدفتون نزدیکتر میکنه توی الویت خودتون قرار بدید!

توصیه میکنم که ویدیو زیر هم حتما ببینید:

چگونه با فرمول جدید چرخ زندگی سالی متفاوت و پر دست‌آورد بسازیم؟

محل نظرهای ارزشمند کاربران

موج رشد