0

آیا دنیای تو براساس حرف مردم ساخته میشه؟

سالها بعد از گرفتن مدرک پایه 3 و استفاده نکردن ازش، متوجه شدیم که اطلاعات ورودی ما در خصوص شرایط اشتباه بوده و میتونستیم میلیونها درآمد داشته باشیم، حتما برای شما هم یه همچین اتفاقی افتاده، دوست دارم زیر این پست اونو بنویسی.

محل نظرهای ارزشمند کاربران

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
× از من بپرس