0

چگونه به هدفمون برسیم؟

روباهی داخل باغی پریدو با اشتیاق به انگورهای درشت، بنفش و رسیده اون خیره شد، پای جلوی خودشو به تنه‌ی درختی تکیه داد گردنشو کش آورد و سعی کرد که خودشو به میوه ها برسونه اما خیلی دور بودن، ناراحت شدو شانسشو یه بار دیگه امتحان کرد خودشو به جلو پرتاب کردو تنها چیزی که داخل داهانش شد هوا بود، بار سوم با تمام قدرت پرید کمی بعدش به شدت زمین خورد اما هنوز هیچ برگی حتی تکون هم نخورده بود روباه با نارضایتی گفت: این انگورا اصلا رسیده نیستن، چرا باید انگور ترش بخورم!
سرشو بلند کردو دوباره به جنگل برگشت.
خوب توی این داستان روباه هدفش این بود که انگور بخوره اما چون بهش نرسید خودشو متقاعد ککرد که اصلا اون انگور به دردش نمیخورده، جالبه که بدونید این اتفاق برای خیلی از ماها هم می افته مثلا یه هدفی رو انتخاب میکنیم چند مدتی رو براش تلاش میکنیم اما در نهایت چون نرسیدیم خسته میشیم و میگیم اصلا اون هدف مناسب ما نبوده غافل از اینکه شاید مسیر رسیدن بهش رو تغییر میدادیم میتونستیم بهش برسیم بنابراین اگه یه روزی به یکی از اهدافتون نرسیدید اون رو خط نزنید بلکه روش رسیدن بهش رو تغییر بدید، مسیرتون رو تغییر بدید.

شما هم مشارکت کنید ۲ نظر

محل نظرهای ارزشمند کاربران

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
× از من بپرس