0

شکرگزاری قدرتمندترین راه جذب خواسته‌ها!

تمرکز ، توجه و شکرگزاری عاملهای اساسی برای رسیدن به خواسته ها هستن!

تا زمانی که روی نداشته هامون تمرکز کنیم، ذهنمون دائما اون موضوع رو برای ما اثبات میکنه.

هر جایی هستیم باید روی داشته هامون تمرکز کنیم.

خدا توی قرآن گفته اگر شکرگزاری کنید نعمتهای بیشتری وارد زندگیتون میکنم.

وقتی تمرکز میکنی روی داشته هات این باعث میشه شکرگزاری کنی و همین باعث میشه فرصتهای مناسب رو پیدا کنی و رشد کنی.

پس بابت تمام چیزهایی که توی زندگیتون دارید از خداوند شکرگزاری کنید تا نعمت های بیشتری وارد زندگیتون بشه.

محل نظرهای ارزشمند کاربران

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
× از من بپرس