0

فرقی نداره ایرانی باشی یا خارجی، مال دیگران بهتره!

تو سفرهای زیادی که به کشورهای مختلف داشتم همیشه دیدم که فرقی نمیکنی ایرانی باشی یا خارجی، برای دیگران بهتر از منه.

این مسئله متاسفانه باعث میشه روی نعمت‌هایی که داریم تمرکز نکنیم و همیشه توجهمون به کمبودهای زندگی باشه.

از اونجایی که به هرچی توجه کنی موارد تایید کنندش رو زیاد میبینی پس باید تو نگرشمون تغییر ایجاد کنیم.

محل نظرهای ارزشمند کاربران

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
× از من بپرس