0

چرا بعد از 5 سال هنوز همون آرزوها رو داری ولی خبری از تحققشون نیست؟

ترجیح میدی احتمال حوادث جاده‌ای از 30% به 20% کاهش پیدا کنه یا احتمال خطر سقوط هواپیماها از 3% به 0%؟

اکثریت شرکت کنندگان در تحقیق من ترجیح میدادن که خطر سقوط هواپیما به طور کل از بین بره و زنده موندنشون تضمینی باشه ولی این به چه معنی بود؟

ویدیوی بالا رو ببین تا از نتیجه‌ی این تحقیق مطلع بشی!

محل نظرهای ارزشمند کاربران

موج رشد