0

چرا بعد از 5 سال هنوز همون آرزوها رو داری ولی خبری از تحققشون نیست؟

ترجیح میدی احتمال حوادث جاده‌ای از 30% به 20% کاهش پیدا کنه یا احتمال خطر سقوط هواپیماها از 3% به 0%؟

اکثریت شرکت کنندگان در تحقیق من ترجیح میدادن که خطر سقوط هواپیما به طور کل از بین بره و زنده موندنشون تضمینی باشه ولی این به چه معنی بود؟

ویدیوی بالا رو ببین تا از نتیجه‌ی این تحقیق مطلع بشی!

محل نظرهای ارزشمند کاربران

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
× از من بپرس