0

مثل کدوم قورباغه باشیم؟

هیچوقت دندونی که خراب شده به خاطر غذای دیشب نبوده!

دندون درد امروز به خاطر غذاهایی بوده که در طول چند سال خوردیم. خیلی وقت‌ها تاثیر یکسری از کارها رو سال ها بعد میبینیم نه همون روز. عادت‌های ما میتونند در آینده تاثیر خوبی داشته باشند یا تاثیر مخرب ولی این تو هستی که با رفتارهای مکرر روزانت تعیین می‌کنی چه آینده‌ای داشته باشی.

ویدیو رو ببین و حتما نظرت رو بگو.

شما هم مشارکت کنید ۴ نظر

محل نظرهای ارزشمند کاربران

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
× از من بپرس