چطوری میتونم درخواست مشاوره و کُچینگ یا دعوت به سخنرانی بدم؟

در حال حاضر جناب شکوهی‌بهار فرصت هیچگونه مشاوره، کوچینگ و سخنرانی ندارند اما می‌توانید سوال‌های خودتان را از طریق راه‌های پشتیبانی پایین صفحه مطرح کنید.