0

گشتی در ساحل

پول سمت کسایی میاد که بخوان سمتش برن نه اینکه اون رو چیز بدی بدونند و ازش بخوان دور بشن.

نظرت چیه؟

محل نظرهای ارزشمند کاربران

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
× از من بپرس