0

دقت کردی هرچی بیشتر تلاش می‌کنی کمتر نتیجه می‌گیری؟

اگر مواردی رو میشناسی که کمتر از شما کار می‌کنند ولی بیشتر از شما پول در میارند رو این پایین بنویس.

محل نظرهای ارزشمند کاربران

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
× از من بپرس